Условия за ползване

Въведение

Достъпвайки, преглеждайки и/или използвайки сайта bukovets.bg Вие се съгласявате със следващите условия:

Запазени авторски права

Този сайт е със запaзeни авторски права на Буковец Твърдица АД.

Ползване на материалите и съдържанието

Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци съдържащи се на или предоставени от bukovets.bg) се предоставят от Буковец Твърдица АД, съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията намиращи се на bukovets.bg са със запазени права © Буковец Твърдица АД или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на bukovets.bg не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на Буковец Твърдица АД. Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието разположено на или предоставено от bukovets.bg е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално.

Грешки и дефекти в съдържанието и материалите

Буковец Твърдица АД полага усилия да поддържа bukovets.bg в пълно действащо състояние. Не носи отговорност за грешките и дефектите, съществуващи на bukovets.bg. Вие приемате, че bukovets.bg и предоставяната информация могат да съдържат грешки или да не отговарят на изискванията за Вашето лично ползване на последните. Буковец Твърдица АД си запазва пълното право да извършва последващи промени по bukovets.bg, да променя услугите, да добавя нови и да премахва съществуващи.

Отговорности за Вашите действия

Буковец Твърдица АД не носи отговорност за всяко Ваше действие, което предприемате, осланяйки се на информацията, която достъпвате и Ви се предоставя от bukovets.bg. Буковец Твърдица АД не носи също отговорност, ако Вие използвате материалите или информацията от bukovets.bg, както и породените от това вреди, поправки или корекции на обурудване или данни, или Ваши разходи заради предходното.

Копиране и публикуване на съдържанието и материалите

Вие не можете да създавате копия, на никой материал и части от информацията съдържащи се на bukovets.bg, на друг сървър без предварителното съгласие на Буковец Твърдица АД. Всяко неоторизирано използване на съдържанията на bukovets.bg по тази точка или т. 2 е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други Български и/или международни закони.

Материали в Internet, извън bukovets.bg

Вие приемате, че Буковец Твърдица АД няма контрол и не поема отговорност за материалите в Internet, които могат да бъдат достъпвани по време на използването на bukovets.bg.

Действия, причиняващи вреди

Задължавате се да не извършвате действия, които могат да доведат до нарушаване или повреждане на функциналността или информацията на bukovets.bg.Copyright © 2011 Буковец Твърдица АД. Всички права запазени.