Контакти

Офис

Изпълнителен директор
0888 898 704

Зам. Изпълнителен директор
0888 444 033

Електронна поща
 

Дърводобив

Зам. Директор Дърводобив
0889 886 941
 

Рибно стопанство

Зам. Изпълнителен директор
0888 444 033
 

Ловно-туристическа хижа „Хайдушка Песен”

Зам. Изпълнителен директор
0888 444 033

Домакин
0454/ 44024
0888 898 704