За Буковец Твърдица АД

Буковец Твърдица АД е фирма концентрирала се в 2 основни сектора дърводобив, рибовъдство и разполага с база за посрещане на групи с цел организиран ловен туризъм на територията на ДГС (Държавно горско стопанство) Твърдица и съседни ловни стопанства. С 12 годишния си опит и професионализъм в частния сектор е перфектният партньор. През тези години на лоялност към служителите, бизнес партньорите си Буковец Твърдица АД се откроява над останалите фирми в област Сливен и като най-голям работодател в Община Твърдица. С високите обороти на работа фирмата бързо набира сила и популярност в Община Твърдица и съответно Сливенска област. Основната ни дейност е дърводобивът, който включва търговия с дърва за огрев и едра строителна дървесина, износ на различни видове дървесина, сеч, извоз, рампиране и сортиране на същата. Разполагаме с рибно стопанство специализирано за отглеждането на пъстърва(американска/дъгова и балканска) отличаващо се от много други в пределите на България с вкусната риба и кристално чиста балканска вода. Производството на зарибителния материал се осъществява в първата на Балканския полуостров затворена рециркулационна система производство на Hesy Aquaculture B.V. - Fish farming systems (Holland). За същата тази система Буковец-Твърдица АД бе бенефициент по изпълнение на проект по програма Сапард. Туристическата, ловна хижа в която може да прекарвате почивка с любим човек или с весела компания може да се ползва за неопределен срок от време по предварителна заявка на посочените телефони.