Рибно стопанство

/
 • Зарибителен материал
 • Дъгова пъстърва
 • Балканска пъстърва
 • Есетра
 • Шаран

Дърводобив

/
 • Извършване на сеч и извоз
 • Сортиране и Рампиране
 • Търговия със строителни материали
 • Дърва за огрев
 • Технологична дървесина

Туристическа хижа

/
 • Над 1000м надморска височина
 • Живописна природа
 • Отлични условия и уют
 • Сателитна телевизия
 • Вкусна кухня